#ContactForm1 { display: none ! important; }
1914-2014 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΗΣ. 100 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Blogger news

...

...

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013

Προκήρυξη Β' Κατηγορίας


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Αγώνων Πρωταθλήματος
Γυναικείων Ομάδων  Β΄ Κατηγορίας
περιόδου 2013 - 2014Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη:
α)  Το Καταστατικό της.
β) Τις διατάξεις των Κανονισμών της
γ)  Την από  05/04/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΠΟ.


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την διοργάνωση των αγώνων του πρωταθλήματος των Γυναικείων ομάδων της Β΄ Κατηγορίας  για την περίοδο 2013-2014.

Η αρμοδιότητα διεξαγωγής του πρωταθλήματος ανατίθεται στην Επιτροπή Γυναικείου Ποδοσφαίρου (εφεξής «η Επιτροπή»).

Στη διοργάνωση θα συμμετέχουν οι πιο κάτω ομάδες, σε ομίλους


                  Σωματείο                                                       Ένωση

1.  Καβάλα 86΄                                                               Καβάλας
2.  Φιλυριακός Φλώρινας ΜΕΑΟ                                 Φλώρινας
3.  Άρης Θεσσαλονίκης                                                Μακεδονίας
4.  Μέντεκας Καλαμαριάς ΑΓΠΣ                                 Μακεδονίας
5.  Αγροτικός Αστέρας. Αγίας Βαρβάρας                     Ημαθίας
6.  Τρίκαλα 2011 ΑΟΓΠ                                                Tρικάλων
7.  Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας ΑΣ                                Θεσπρωτίας
8.  Μαγνησιακός ΑΣΒ                                                   Θεσσαλίας
9.  Άβαντες Χαλκίδας                                                    Ευβοίας
10. Ίκαρος Πετρωτού ΑΟ                                             Αχαΐας
11. Ήφαιστος Περιστερίου ΑΠΟ                                  Αθηνών
12. Λαύρα ΑΟ                                                               Αθηνών
13. Πήγασος Θριασίου ΑΟ                                          ΕΠΣΔΑ
14. Ολυμπιακός Καμινίων ΠΟ                                    Πειραιά
15. Άρης Αρχαγγέλου                                                  Δωδ/σου
16. Αρίων Σητείας ΑΟ                                                  Λασιθίου


Μετά την κατάθεση των Δηλώσεων Συμμετοχής θα γίνει ο διαχωρισμός των ομίλων με γεωγραφικά κριτήρια.

Άρθρο 1 : Διατάξεις διεξαγωγής
Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. των κανόνων του παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της FIFA.
β. των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. που διέπουν το άθλημα.
γ. των αποφάσεων του ΔΣ της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.

Άρθρο 2 : Έννοια προκήρυξης
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Ο. ως διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας..

Άρθρο 3 : Δήλωση συμμετοχής / Έναρξη
Για να συμμετάσχει μία ομάδα στο πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας, έχει την υποχρέωση να υποβάλει μέχρι την 16-09-2013 στην ΕΠΟ, Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που γίνεται γνωστό με φροντίδα της ΕΠΟ και πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το σχετικό παράβολο που ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ (τραπεζική επιταγή σε διαταγή ΕΠΟ ή ταχυδρομική επιταγή σε διαταγή ΕΠΟ ή κατάθεση στο ταμείο της ΕΠΟ ).
Επίσης, υποχρεούται να υποβάλλει συνημμένα α. παραχωρητήριο του γηπέδου που θα χρησιμοποιήσει ως έδρα και που θα πληροί τους όρους ασφαλείας καθώς και τους όρους, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του ΚΑΠ και οι διατάξεις των κανόνων παιχνιδιού και  β. νόμιμη άδεια λειτουργίας του γηπέδου.
Ομάδα χωρίς τα σχετικά έγγραφα δεν θα γίνεται δεκτή στην κλήρωση για τους αγώνες του πρωταθλήματος.
Με την παραπάνω δήλωση συμμετοχής τα σωματεία αποδέχονται χωρίς επιφυλάξεις το Καταστατικό και τις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΠΟ και τους όρους της Προκήρυξης, διαφορετικά αποκλείονται του πρωταθλήματος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ.
Τα σωματεία στη Δήλωση Συμμετοχής πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν το Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ. που ανήκουν, τον αριθμό FAX και το email του σωματείου ή εκπροσώπου του σωματείου. Σε περίπτωση αλλαγής αριθμού Φ.Α.Ξ να ενημερώνουν έγκαιρα την Ε.Π.Ο., προκειμένου να αποστέλλεται η σχετική αλληλογραφία.
Δήλωση Συμμετοχής στην οποία δεν θα δηλώνεται ο παραπάνω αριθμός FAX και το email, δεν θα γίνεται δεκτή.
Ταυτόχρονα, με την Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να προσκομίσουν α. βεβαίωση του λογιστηρίου της Ε.Π.Ο. περί μη οφειλής και β. έγγραφο με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
Καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή εάν δεν συνοδεύεται από την ανωτέρω βεβαίωση.
Η ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος θα οριστεί την ημερομηνία κλήρωσης.

Άρθρο 4 : Επίλυση Αθλητικών Διαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν στις ομάδες που συμμετέχουν στους αγώνες του πρωταθλήματος της Β΄ Κατηγορίας και κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου.

Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, με οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ.
Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο 4 , τότε, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., η υπαίτια ομάδα θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας και θα της απαγορεύεται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε πρωτάθλημα για πέντε (5) ημερολογιακά έτη

Άρθρο 5 : Συμμετοχή ποδοσφαιριστριών
Επιτρέπεται σε αγώνες της Β΄ Κατηγορίας, η συμμετοχή στην 18άδα :
α. δύο (2) αλλοδαπών (μη κοινοτικών) ποδοσφαιριστριών και δύο (2) κοινοτικών ποδοσφαιριστριών ή
β. τεσσάρων (4) κοινοτικών ποδοσφαιριστριών
Σε κάθε περίπτωση, καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα, θα αγωνίζονται επτά (7) ποδοσφαιρίστριες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Ελληνικές Εθνικές Ομάδες.

Άρθρο  6 : Γήπεδα - Πρόγραμμα - Γιατρός

Γήπεδα
Οι αγώνες για την περίοδο 2013-2014 θα διεξάγονται υποχρεωτικά σε γήπεδα που διαθέτουν χλοοτάπητα (φυσικό ή πλαστικό)
Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση και όποιο σωματείο δεν διαθέτει γήπεδο με χλοοτάπητα δεν θα γίνεται δεκτό στο πρωτάθλημα.
Κάθε αλλαγή γηπέδου με συμφωνία των σωματείων απαγορεύεται.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χρήση των δηλωθέντων γηπέδων, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ορίσει άλλο γήπεδο για την τέλεση του αγώνα, χωρίς την υποχρέωση, αυτό να βρίσκεται εντός των ορίων της Ένωσης της γηπεδούχου ομάδας.

Πρόγραμμα αγώνων
Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων σωματείων για αλλαγή ώρας, ημέρας ή γηπέδου διεξαγωγής του αγώνα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για αλλαγή ημέρας, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια επιτροπή να κρίνει το σύννομο ή όχι. Αιτήματα εκτός της ως άνω καθοριζόμενης προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης του αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη του.
Τα σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του προγράμματος στα Κοινοτικά - Δημοτικά και Εθνικά Γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς και στις οικείες Αστυνομικές Αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.
Οι αγώνες του πρωταθλήματος της B΄ Κατηγορίας, λόγω ανώτερης κατηγορίας, προηγούνται όλων των αγώνων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.

Γιατρός
Η παρουσία ιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική . Οι γηπεδούχες ομάδες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων, μέσα πρώτων βοηθειών και να μεριμνούν, απευθυνόμενοι σε αρμόδιο φορέα, για την παρουσία γιατρού κατά την τέλεση των αγώνων. Σε περίπτωση ασθενείας ή αδυναμίας έγκαιρης προσέλευσης του γιατρού, τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αντικατάσταση του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας. Εάν διεξαχθεί ο μεν διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο, η δε γηπεδούχος ομάδα χάνει τον αγώνα και της επιβάλλεται χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ.
Τα έξοδα των γιατρών επιβαρύνουν τις γηπεδούχες ομάδες.

Άρθρο 7 : Προπονητές
Για τη ποδοσφαιρική περίοδο 2014-15 όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας θα υποχρεούνται να έχουν :
α. σύμβαση με προπονητή κάτοχο διπλώματος προπονητικής ικανότητας κατηγορίας UEFA B΄ ή αντίστοιχου διπλώματος εξομοιωμένου με UEFA Β΄, τουλάχιστον, ο οποίος θα φέρει την ειδική ταυτότητα που εκδίδει η ΕΠΟ.
Η σύμβαση αυτή, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, πρέπει να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή πρωταθλήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος  ή
β. σύμβαση με προπονητή κάτοχο πιστοποιητικού παρακολούθησης, για την απόκτηση διπλώματος, προπονητικής ικανότητας κατηγορίας UEFA B΄.

Άρθρο 8 : Παρατηρητής Αγώνα
Ο παρατηρητής θα ορίζεται από την Ένωση που ανήκει το εκάστοτε γηπεδούχο σωματείο και θα αποζημιώνεται από την ίδια. Η Ένωση απολογιστικά θα εισπράττει την αποζημίωση από την ΕΠΟ (απόφαση ΔΣ ΕΠΟ 26-11-2010, κοινοποίηση. αρ.πρωτ. ΕΠΟ 37756/29-11-2010). Το ποσόν της αποζημίωσης ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ

Άρθρο 9 : Οικονομικά Θέματα
Η οικονομική εγκύκλιος της ΕΠΟ. και οι όποιες σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης, την οποία και συμπληρώνουν.
Η οικονομική οργάνωση, διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων του πρωταθλήματος αυτού, ανήκουν στην τοπική, για κάθε γηπεδούχο σωματείο, Ένωση, η οποία φροντίζει για την εκτύπωση εισιτηρίων των αγώνων και την προώθηση τους στα γηπεδούχα σωματεία.
Η  ΕΠΟ παραιτείται του ποσοστού της υπέρ των Ε.Π.Σ. - Μελών της.

Έξοδα διαιτητών / Παρατηρητών διαιτησίας
Τα έξοδα διαιτησίας θα καλύπτονται από την Ε.Π.Ο., και οι διαιτητές των αγώνων  θα ορίζονται από όμορες, με την Ε.Π.Σ. της γηπεδούχου ομάδας, Ενώσεις.
Σε περίπτωση που σωματείο ζητήσει να ορισθεί παρατηρητής διαιτησίας, μαζί με το έγγραφο αίτημα ορισμού προκαταβάλλει και το ποσό για τα έξοδα του παρατηρητή, σε αντίθετη περίπτωση το αίτημα απορρίπτεται.

Άρθρο 10 : Έπαθλο πρωταθλήματος
Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, οι ομάδες που θα καταλάβουν βαθμολογικά την 1η θέση των ομίλων θα ανακηρυχθούν πρωταθλήτριες ομάδες της Β΄ Κατηγορίας.


Στην πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ένα Κύπελλο και είκοσι πέντε (25) μετάλλια για τις ποδοσφαιρίστριες και τον προπονητή της.

Άρθρο 11 : Υποβιβασμός / Προβιβασμός
Στην Α΄ Κατηγορία θα προβιβασθούν οι πρωταθλήτριες ομάδες (μία ανά όμιλο), των δύο ομίλων.
Ο υποβιβασμός των ομάδων στην Γ΄ Κατηγορία, θα καθορισθεί με συμπληρωματική Προκήρυξη, μετά την υποβολή Δηλώσεων Συμμετοχής των ομάδων, για τη περίοδο 2013-14 και το διαχωρισμό τους σε ομίλους.

Άρθρο 12 : Έξοδα Μετακίνησης
Τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τα μετακινούμενα σωματεία.

Περίοδος  2014 - 2015
Για την ποδ. περίοδο 2014 - 2015, στη Β΄ Κατηγορία Γυναικών θα συμμετέχουν, δεκαέξι (16) ομάδες, σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια.

Άρθρο 13 : Ραδιοτηλεοπτικά / Εμπορικά Δικαιώματα
Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα, βάσει της προκήρυξης και με τη δήλωση συμμετοχής των ομάδων, ανήκουν στην ΕΠΟ.
Επίσης, σε κάθε περίπτωση ύπαρξης χορηγού ή χορηγών του πρωταθλήματος η ΕΠΟ διατηρεί το δικαίωμα κεντρικής διαχείρισης των εμπορικών δικαιωμάτων

Τελική διάταξη
Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή, από τις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΠΟ και από την Οικονομική εγκύκλιο, θα αποφασίζει, στο πλαίσιο του Καταστατικού και του ορθού και του δίκαιου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ.

Πηγή:epo.gr

Blog construction

Blog construction

H αναδημοσίευση υλικού σε άλλη ιστοσελίδα επιτρέπεται με την προϋπόθεση της αναφοράς της πηγής.
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.